top of page

Privacybeleid Avenue Services B.V.

(Laatst bijgewerkt 15 mei 2020) 

Avenue Services B.V. respecteert uw privacy en persoonlijke levenssfeer. Om u van dienst te zijn, hebben wij in bepaalde gevallen persoonlijke gegevens van u nodig. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten van Avenue Services B.V. en de diensten die wij aanbieden.

1 Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen Avenue Services B.V. is Avenue Services B.V., Peter Schatstraat 75, 1082 MX Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister met nummer 77620380.

2 Doel van en rechtsgrond voor de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van onze diensten op het gebied van hospitality, beveiliging, en onze aanvullende services. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder het werven en selecteren van personeel, administratie, beveiliging, beheer van ICT-systemen, de naleving van wettelijke verplichtingen, archivering en het behandelen van verzoeken, klachten en geschillen. Voorts verwerken wij persoonsgegevens voor marketing- en communicatiedoeleinden, waaronder het beheren van de Website en het verzenden van emailnieuwsbrieven, en voor statistische- en analysedoeleinden, met het oog op managementinformatie ten behoeve van onszelf en onze cliënten en met het oog op de ontwikkeling van informatieproducten ten behoeve van derden. In deze informatieproducten wordt informatie alleen op geaggregeerd niveau verwerkt opdat deze niet tot natuurlijke personen is te verwerken.

Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u sluiten en diensten die u van ons afneemt, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen en die van onze klanten en derden, zoals eigenaren van vastgoed en Verenigingen van Eigenaren. Voor het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief en het plaatsen van cookies en webbeacons vragen wij uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

 

Het kan voorkomen dat wij u vragen om deel te nemen aan een marktonderzoek dat wij uit laten voeren door een verwerker. Wij gebruiken deze gegevens om onze service en dienstverlening te beoordelen en verbeteren. U kunt op ieder moment de vragenlijst afsluiten. Uw antwoorden delen wij alleen met onze opdrachtgevers en worden nooit openbaar gemaakt.

3 Welke persoonsgegevens

Indien u de Website bezoekt verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • De naam van de browser die u gebruikt;

 • Het besturingssysteem dat u gebruikt;

 • De serviceprovider waarmee u internettoegang hebt;

 • Het device dat u gebruikt;

 • Locatiegegevens;

 • Surfgedrag en acties.
   

Indien u zich registreert en/ of gebruik maakt van onze Diensten verwerken wij daarnaast de volgende persoonsgegevens:

 • Naam;

 • Adresgegevens;

 • Woonplaats;

 • Telefoonnummer;

 • E-mailadres;

 • IP-adres;

 • Betaalgegevens;

 • Andere gegevens die relevant zijn in het kader van de uitvoering van onze diensten.


4 Herkomst van de persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons bekendmaakt, of omdat wij deze in het kader van onze dienstverlening (of één van onze andere verwerkingsdoelen) van derden verkrijgen, bijvoorbeeld van VvE’s, handelsinformatiebureaus, of uit openbare bronnen zoals het handelsregister of het kadaster.

5 Ontvangers van de persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor één van de onder 2 genoemde verwerkingsdoelen. In het kader van de uitvoering van onze diensten kunnen gegevens bijvoorbeeld worden gedeeld met Verenigingen van Eigenaren. 

Gegevens kunnen mede worden gedeeld met door ons (al dan niet ten behoeve van onze klanten) ingeschakelde opdrachtnemers, zoals onderhoudsbedrijven, ICT-dienstverleners of bijvoorbeeld deurwaarders. Indien dergelijke opdrachtnemersverwerker zijn zoals bedoeld in artikel 4, sub 8 AVG sluiten we in alle gevallen een schriftelijke verwerkersovereenkomst.

 

6 Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie

Uw persoonsgegevens worden door Avenue Services B.V. in beginsel niet doorgegeven buiten de Europese Unie. Indien doorvoer van gegevens buiten de Europese Unie plaatsvindt zal – voor zover het betreffende land niet een adequaat beschermingsniveau heeft zoals bedoeld in artikel 45 AVG – de doorgifte plaatsvinden op basis van passende waarborgen zoals bedoeld in artikel 46 AVG, of overeenkomstig één van de voorwaarden genoemd in artikel 49 AVG, bijvoorbeeld dat de doorgifte noodzakelijk is voor een overeenkomst tussen u en Avenue Services B.V. of een in uw belang gesloten overeenkomst tussen Avenue Services en een derde, of omdat u met de doorgifte hebt ingestemd.

 

7 Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de onder 2 genoemde doeleinden.

8 Cookies

Avenue Services B.V. functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een tekstbestand dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en dat u onze websites veilig kan bezoeken. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de websites worden gebruikt en hoe wij onze websites kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen cookies van onszelf of van derden worden gebruikt om advertenties te tonen die aansluiten op uw interesses.

 

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website mogelijk minder goed.

 

Wij kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, u onze website veilig kunt bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen.

 

9 Uw rechten

U hebt het recht om Avenue Services B.V. te verzoeken om inzage in uw gegevens. Indien de gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn hebt u het recht om wijziging of aanvulling ervan te verzoeken. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en om Avenue Services B.V. te verzoeken om de gegevens te wissen.

In bepaalde gevallen mag u ons vragen om een kopie van uw gegevens en om doorgifte van deze kopie aan een andere partij.

 

Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

 

Indien u gebruik wilt maken van uw hiervoor genoemde rechten kunt u contact opnemen met Avenue Services B.V. per email via de hieronder genoemde contactgegevens. Avenue Services B.V. neemt een besluit op uw verzoek binnen vier weken.

 

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

10 Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hierboven genoemde rechten, kunt u contact opnemen met ons via:

Avenue Services B.V.
Afdeling Legal
E: info@avenue-services.nl  

KvK-nummer: 77620380

bottom of page